Teknolojiler

Kullandığımız Yazılım ve Proje Gerçekleme Teknolojileri:

 Ana Yazılım Platformları  Yazılım Dilleri  Veri Tabanı Teknolojileri ve ETL Araçları
J2EE
.NET
J2ME
QT
CEE
Java
JScript
C++
C#
ANSI C
Perl
PHP
ASP.NET

IBM DB2
IBM Datastage
Talend
Oracle
MS-SQL
PostgreSQL
 Veri Tabanı Katmanı Erişim ve Veri İşleme Teknolojileri  Web Servis Geliştirme Teknolojileri

 İş Mantığı Katmanı Geliştirme Teknolojileri
SQL
Hibernate
JDBC
XML
XSL   
TOAD
ODBC
WSDL 
XML   
SOAP   
UDDI
Eclipse Web ServicesFramework

EJB
.NET Framework Objects
 Presentasyon Katmanı Geliştirme Teknolojileri
 Döküman Yönetimi Teknolojileri

 Raporlama Teknolojileri
Struts
JSF
Jakarta Taglibs
LifeRay
JPortlet
JServlet
MFC
Swing
AWT
Joomla
Joomla
Crystal Reports
Jasper Reports
 Uygulama Sunucuları  Yazılım Mimarisi Geliştirme Araçları

 Yazılım Öncesi Analiz Araçları
IBM Websphere
JBoss
IBM Rational Software Architect
Sparx Systems Enterprise Architect

Sparx Systems Enterprise Architect
 Yazılım Geliştirme Ortamları  Kullanılan Proje Yönetim Metodolojileri

 Kullanılan Döküman/Kod/Hata/Görev Yönetim Sistemleri
Microsoft Visual Studio
Visual C++
Eclipse
IBM RUP
Microsoft Project
SVN
CVS
Visual SourceSafe
Atlassian Confluence
Atlassian Jira
Bugzilla
 Kullanılan Yazılım Performansı/Test Araçları


LoadRunner
AgitarOne


 

Haberler

Başarı Hikayeleri