Kurumsal Lojistik Yönetim Sistemi:

İhtiyaç:
Avrupa'nın ilaç dağıtımında önde gelen kurumlarından olan şirket, kendini geleceğe daha iyi hazırlamak ve operasyonlarını daha iyi yönetmek amacıyla büyük bir lojistik ve kaynak yönetim yazılımı sistemi ihtiyacı duymaktadır. Piyasada bulunan hazır paketler isteklerini karşılamamakta, özelleştirilebilecek olan yazılım sistemleri ise çok yüksek lisans ücretleri ve yazılım geliştirme maliyeti ortaya çıkarmaktadır.

Çözüm:
Şirketin kendi iş ve operasyonel süreçlerini yönetecek bir uygulama geliştirmesi gerekmektedir. Mümküm olduğunca açık kaynaklı yazılım sistemleri kullanılmalı, maliyetler minimize edilmeli, iteratif bir yaklaşım ile uzun süreli beklemeye gerek kalmadan sistemi parçalar halinde hayata geçirmek gerekmektedir.

Yaklaşım:
Çözüm, COSM Project ve COSM Enterprise kullanılarak COSM Platform üzerinde Java tabanlı olarak gerçeklenmiştir. Tüm uygulama bütünü 4 faza bölünmüş, her faz birden fazla iterasyonda geliştirilecek şekilde planlanmıştır. Sistemin büyüklüğü ve karmaşıklığını yönetmek için COSM Project yaklaşımı kullanılmıştır. Halen belli fazlarında geliştirme çalışmaları devam eden sistem, 2 yıl içinde ilk seçilen ülke olan İngiltere'de hayata geçmiş, ikinci ülke olan Fransa'da da hayata geçirme çalışmaları, lokalizasyon ve iş süreci değişiklikleri gerçeklenmeye devam etmektedir. Ana amaç olan şirketin bulunduğu ülkeler arasında iş süreci ve operasyonel tekilleştirme büyük ölçüde gerçekleşmiş, belli başlı bileşenlerin değişmesi ile ülkeler arası sistem adaptasyonu ve entegrasyonu hızlı bir şekilde sağlanmıştır. bu çözüm Solveka ve Herzum ortak olarak 3 ayrı ülkedeki yazılım geliştirme merkezlerinde yazılmıştır.