Servis Odaklı Mimari Geçişi:

İhtiyaç:
Telekomunikasyon sektöründe önemli bir oyuncu olan şirket, şirket içinde "adacıklar" halindeki bilgi ve uygula sistemlerini Kurumsal Bilişim Mimarisi dönüşümü çerçevesinde Servis Odaklı bir hale gtirmek istemektedir.

Çözüm:
Kurumun en kısa zamanda Servis Odaklı Mimari yaklaşımını benimsemesi ve bu süreçte kurumsal ve bilişimsel anlamda yapılması gerekenleri belirlemesi gerekmektedir.

Yaklaşım:
Çözüm, COSM Enterprise ve COSM Project yaklaşımları ile gerçeklenmiştir. Öncelikle kurum içinde bir "Kurumsal Bilişim Mimarisi" takımı oluşturulmuştur. Daha sonra kurum içerisinde ortak çalıştaylar düzenlenerek kurum içindeki uygulama sistemleri ve veri sistemleri analiz edilmiş, kurumun belli başlı birimlerinin bilişim haritası çıkarılmış, servis odaklı mimari konseptlerinden en uygun olanları belirlenmiştir. Yaklaşık 3 ay süren bu süreç sonunda, kurum içinde Servis Odaklı Mimari anlayışı geliştirilmiş, bazı sistemler ve uygulamalar hemen tekilleştirilmiştir. Bunun yanında kurumsal bilişim vizyonu ve yol haritası oluşturulmuş, bu yol haritasınca atılması gereken adımlar belirlenmiştir. Yazılım ve Servis Geliştirme Departmanı ile kurumun iş geliştirme birimleri arasında gerekli köprüler kurulmuş, harmonizasyon sağlanmıştır.