Müşteri Bildirgeleri ve İskonto Yönetimi Sistemi:

İhtiyaç:
Genişleyen ürün yelpazesi ve müşteri portföyü, müşterilere gönderilen bildirgeler ve verilen iskontoların yönetimini zorlaştırmakta, rekabet ortamında istenilen esnekliği sağlamamaktadır. Gerek bildirgelerin ve iskontoların gerekirse her ürün başına dinamik olarak tanımlanabileceği bir sisteme ihtiyaç vardır.

Çözüm:
Müşteri Bildirgelerinin müşteri grupları için dinamik olarak tanımlanabileceği, özelleştirilebileceği, elektronik bildirgelerin yaratılabileceği, iskonto anlaşmalarının sisteme girilebileceği, zaman içinde yönetilebileceği bir sistem tasarlanmalıdır.  

Yaklaşım:
Çözüm COSM Project yaklaşımı ile gerçeklenmiştir. Öncelikle 2 aylık bir gereksinim analizi yapılmıştır. Bunu sonucunda detaylı gereksinimler çıkarılmıştır. Yaklaşık 6 aylık ve 2 iterasyonlu olan geliştirme fazından sonra sistem testlerine başlanmış ve 1 yıl sonunda sistem başarıyla hayata geçirilmişir. Teknik altyapı olarak COSM Platform kullanılmış, kurumsal sistem arayüzleri ve entegrasyonu IBM Datastage ve Interoperability Bus ile gerçeklenmiştir. Sistem, birçok arayüz ile tüm kurumsal sistemden bilgi almakta ve aynı zamanda bilgi gönderebilmektedir.